Šta znači GIBET?

» gibet • muški rod Kletva, ogovaranje (arap.)
Strašilo, grdoba (tur.)