Šta znači GIBELINI?

» Gibelini Ovako su se u Srednjem Veku u Italiji zvale pristalice partije nemačkih careva, za razliku od Gvelfa, koji su pripadali papinoj partiji. Borba između ovih dveju partija trajala je skoro ceo Srednji Vek. (ital.)