Šta znači GEVGE?

» gevge • fr. guinguet trg. vrsta tkanine od kamilje dlake.