Šta znači GEUZIODISFURIJA?

» geuziodisfurija • grč. geysis ukus, dysphoreoteško podnosim med. bolesni nadražajživaca od ukusnih, prijatnih stvari.