Šta znači GESTIKULISATI?

» gestikulisati • glagol Praviti gestove pri govoru, mahati, mlatarati rukama; praviti pokrete, gestove glavom, licem i drugim delovima tela.