Šta znači GESTIKULIRANJE?

» gestikuliranje • imenica Glagolska imenica od gestikulirati.