Šta znači GESTIKULATOR?

» gestikulator • muški rod Onaj koji pri govoru maše, mlatara rukama, koji pravi gestove; opsenar, varalica.