Šta znači GEŠTETNER?

» geštetner • muški rod Vrsta aparata za umnožavanje spisa, materijala i dr. (nem.)