Šta znači GESIMS?

» gesims • muški rod (arheologija) Lučni deo nad prozorom.
Horizontalni ispust na licu zgrade (nem.)
Istaknuti ukrasni deo na licu (fasadi) građevine ispod krova, iznad vrata itd., pervaz, opšivnica; sims.