Šta znači GEŠ?

» Geš • muški rod (lično) Indijski filozof i pesnik s kraja 1veka.

» Pogledajte i ges «