Šta znači GERLA?

» gerla • ženski rod Devojka odana sportu;
Igračica, plesačica u zabavnim programima (eng.)