Šta znači GERBULIRATI?

» gerbulirati • glagol Prebrati robu i očistiti od prljavštine.