Šta znači GERANIJ(UM)?

» geranij(um) • nlat. geranium, grč. geranosždral bot. iglica, jedna mnogobrojna biljna vrsta; geh. dizalica.