Šta znači GEOFAKTORIKA?

» geofaktorika • grč. ge, lat. factor činilac pl.geogr. činioci od kojih zavise geografskepojave i promene na površini Zemlje.