Šta znači GEOFAG?

» geofag • muški rod Onaj koji jede zemlju (na Javi, Martiniku, u Sibiru), zemljožder. (grč.)