Šta znači GEODINAMIKA?

» geodinamika • ženski rod Nauka koja proučava pojave koje se danas dešavaju na Zemlji, sile koje te pojave izazivaju i posledice rada tih sila u pogledu održavanja, stvaranja i menjanja Zemljine kore; dinamička geologija.