Šta znači GEOCENTRIZAM?

» geocentrizam • muški rod (astrologija) Učenje starih Grka da je Zemlja središte vasione i da se oko nje okreću ostala nebeska tela; ovo je učenje opovrgnuto kasnijim naučnim otkrićima.
Nekadašnje pogrešno shvatanje da je Zemlja središte cele vasione i da oko nje kruže sva ostala nebeska tela; upor. heliocentrizam.