Šta znači GEOCENTRIČNOST?

» geocentričnost v. geocentrizam.