Šta znači GEOBOTANIKA?

» geobotanika • ženski rod Biljna geografija, nauka o rasprostranjenju biljaka na Zemlji (grč.)