Šta znači GEOBIOLOGIJA?

» geobiologija • ženski rod Nauka o životu na Zemlji, tj. o postojanju žive materije i njenoj evoluciji do oblika živog sveta. (grč.)