Šta znači GEOANTIKLINALA?

» geoantiklinala • ženski rod Antiklinala. (grč.-lat.)