Šta znači GEO?

» geo • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: zemlja, zemaljski.