Šta znači GEMINIRATI?

» geminirati • glagol Udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati.