Šta znači GEMINATA?

» geminata • ženski rod Udvojeni suglasnik (npr. u nemačkom: kommen)