Šta znači GEMA?

» gema • ženski rod (mineral) Skupoceni dragi kamen sa urezanim figurama, naročito omiljen ukras u staro vreme; lep dragulj (bela zvezda) u skandinavskoj kruni.