Šta znači GEKONI?

» gekoni zool. gušteri koji proizvode zvuk („gek, gek") .