Šta znači GEJ?

» gej • pridev Homoseksualan; izraz koji su i homoseksualci sveta prihvatili kao nepežorativan, smatrajući da ne sadrži element uvrede i diskriminacije; upotrebljava se u raznim kombinacijama i izrazima: gej-bar, gej-klub, gej-film, gej-liberejšn pokret i drugo. (J. Ćirilov)