Šta znači GEEZ?

» geez izumrli stari etiopski (semitohamitski) jezik; sačuvao se do danas u crkvenoj liturgiji.