Šta znači GEBRI?

» gebri • pers. gabr pl. sveštenici obožavaoci vatre, magi; obožavaoci vatre uopšte, pristalice staropersijske religije Zaratustrine, parsi;kod muhamedanaca: nevernici, krivoverci.