Šta znači GASAN?

» Gasan reč ima značenje suprotno od žedan. Nije žedan nego gasan.