Šta znači GAS?

» gas • imenica Vazdušasto telo čije čestice teže da ispune prostor u kome su zatvorene.
U nekim govorima - petrolej, tečno gorivo dobijeno iz nafte.
Plin, telo koje zbog stanja svojih molekula nema ni samostalnog oblika niti stalne zapremine, vazdušasto telo, telo koje teži da se neograničeno širi (reč prvi upotrebio 16holandski hemičar i fizičar J.B. Helmon, 16prem grčkoj reči).