Šta znači GAGAT?

» gagat • muški rod (mineral) Mrki ugalj, krt, kao smola crn i voštanog sjaja, vrsta crnog ćilibara; u preistorijsko doba upotrebljavan za izradu nakita.