Šta znači GABELA?

» gabela • ženski rod Carina, dažbina, trošarina, taksa;
Mesto gde se plaća carina; malta, mitnica (ital.)