Šta znači FUNKCIONALAN?

» funkcionalan • pridev Radni, koji se tiče (nekog) rada.