Šta znači FUNGIBILIJE?

» fungibilije Stvari koje se u prometu određuju prema težini, broju i meri, npr. novac, žito i dr.