Šta znači FUNDIRAN?

» fundiran • pridev Osiguran, obezbeđen, sa pokrićem.