Šta znači FUNDAMENTALIZAM?

» fundamentalizam • muški rod Primanje svake reči iz Svetog pisma kao konačne istine.
U religiji, naglasak na osnovne principe vere.