Šta znači FUNDAMENT?

» fundament • muški rod Osnov, osnova, temelj; tip. ploča na štamparskoj mašini na kojoj se učvršćuje forma.