Šta znači FULMINIRATI?

» fulminirati • glagol Sevati, grmeti, praskati od gneva; rasprskavati se uz jak prasak.