Šta znači FULGURIT?

» fulgurit • muški rod (mineral) Cevasta, upravno u pesku pobodena tvorevina koja je postala topljenjem zrna peska usled udara groma u pesak, "nebeska strela"; vrh kojoj je obično u obliku strele, a ponekad je visoka po više metara.