Šta znači FULGURACIJA?

» fulguracija • ženski rod Sevanje; med. lečenje opasnih oteklina polivanje obolelog mesta varnicama Arsonvalove struje (up. arsonvalizacija).