Šta znači FULGENCIJA?

» fulgencija • ženski rod Sjaj, blesak.