Šta znači FULAR?

» fular • muški rod (odevanje) Laka tanka svilena tkanina u boji, pravi se od kuvane sirove svile (za haljine i džepne maramice); mala svilena marama (za džep, za oko vrata).