Šta znači FUGA?

» fuga • ženski rod Bežanje, bekstvo.

» fuga • ženski rod (muzika) Kompozicija za više glasova u kojoj isti stav ponavlja, jedno za drugim, više raznih glasova (l. fuga = bekstvo, zato što izgleda kao da glasovi jedan za drugim jure i jedan od drugo beže), najvažniji i umetnički najbogatiji kontrapunktski oblik.