Šta znači FUDROAJANTAN?

» fudroajantan • pridev Munjevit, koji bije (ili ubija) kao grom; med. koji na mestu, brzo, ubija (npr. kaplja, teške vrste meningitisa i dr.).