Šta znači FU?

» fu • muški rod Administrativna oblast u Kini, između pokrajine i okruga; takođe: naziv za sedište viših mandarina (dodaje se sedište viših mandarina (dodaje se uz imena mesta, npr. Si-ning-fu); kao mera: v. king.