Šta znači FRU-FRU?

» fru-fru • fr. frou-frou 1. šuštanje (svile, haljine); 2.naziv jedne svilene donje suknje; 3. ime dame koja nosi takvu donju suknju (u franc. komedijama).