Šta znači FRANSIJADA?

» fransijada • ženski rod Period od 4 godine u francuskom republikanskom kalendaru.