Šta znači FRANKLINOVA TABLA?

» Franklinova tabla nazvan po Bendžaminu Franklinu, kondenzator za statički elektricitet.