Šta znači FRANKIRATI?

» frankirati • glagol Platiti poštarinu, prilepiti (na pismo) poštansku marku itd.